Veterináři bez hranic VSF-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.; Vétérinaires Sans Frontières Tchéquie

Novinky

Sbírka vodítek a obojků pro Ugandu
Na přelomu října a listopadu 2022 chystají Veterináři bez hranic ČR ve spolupráci s mezinárodní neziskovou...
Více...
Nový terénní projekt v Čadu
Minulý týden se náš tým ve složení MVDr. Barbora Červená a MVDr. Šimon Holík vrátil z krátké mise v Čadu,...
Více...
Všechny články...
Jak nás můžete podpořit?
* jakoukoliv částkou na náš transparentní účet č: 107-6107490297/0100.

* prostřednictvím portálu Darujme, a to na vybrané projekty v České republice a v Somalilanduext.

*veterinární ordinace - zapojte se do kampaně Vaccinate for Africa 2021 a věnujte částku z očkování proběhlých ve Vaší ordinaci v konkrétní týden (27.9.-1.10.2021). Vybrané prostředky budou použity na terénní mise v Africe, především v Somalilandu.

*odborníci, firmy - můžete nás podpořit svým know-how nebo nabídnout své produkty. Momentálně by nám velmi pomohla konzulatace v oblasti sociálních sítí.

* staňte se naším dobrovolníkemuvítáme vaši pomoc během pravidelných očkovacích akcí v Brně, Liberci, Plzni a Praze (23. září 2021 očkování psů lidí bez domova Brno a další akce v rámci Světového dne boje proti vzteklině) či jiných akcích.

Jako dobrovolník můžete přes naší organizaci vyjet pomáhat do záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Somalilandu (tato nabídka je pro studenty vyšších ročníků veterinární medicíny nebo lidi biologického či zoologického zaměření). Více info zde

Pokud vás naše práce zaujala, neváhejte nás prosím kontaktovat.VZOR DÁRCOVSKÉ SMLOUVY A SMLOUVY O REKLAMĚ

(pdf) Vzor darovací smlouvy VSF-cz (33,88kB)

(pdf) Vzor reklamní smlouvy VSF-cz (32,08kB)

 

SPONZORSKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI „VETERINÁŘI BEZ HRANIC ČR o.p.s."

=  průvodce těch, kteří se rozhodnou spolu s námi naplňovat myšlenku, vtisknutou do jednoduchého hesla: „Zdravá zvířata, zdraví lidé" v končinách, kde i malá pomoc nabývá velkých rozměrů. V končinách, kde se lidé rodí do chudoby a zvířata do velmi tvrdých životních podmínek.

PREAMBULE

V chudých zemích třetího světa lidé nemají většinou ke zvířatům citový vztah, jak to známe z našich domácností a chovatelských spolků. O to víc jsou však spolu propojeni hospodářsky, majetkově, ale i možností přenosu nákaz. Jsou odkázáni jeden na druhého v prosté snaze přežít. Omezené prostředky a možnosti veterinární medicíny se v zemích třetího světa netýkají jen zvířat domácích, obrovský prostor je i v problematice nemocí a welfare divokých zvířat, žijících ve volné přírodě a v záchranných centrech.

Obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR  (VSF-cz), je nezisková organizace, která vznikla na základě osobních zkušeností a znalostí o nedostatku lékařských a veterinárních služeb a potřeb místních obyvatel, domácích a volně žijících zvířat v zemích třetího světa.

I přes to, že zakladatelé VSF-cz již mají osobní zkušenosti s prací v terénu či dlouhodobě spolupracují s mladými terénními vědci, zoology a veterináři, sama společnost VSF-cz je zatím na startu svého života. Je vedena nadšením zakladatelů a lidí, kteří se uvolili zdarma pracovat v jejích orgánech a laskavostí PATRONŮ společnosti, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, která nám poskytla zázemí a Komory veterinárních lékařů, která nám pomáhá v komunikaci se svými členy. Provozní náklady společnosti jsou tedy minimální a téměř všechny sebrané finanční prostředky jsou vynaloženy na přípravu a realizaci projektů, přinášejících „nejen" veterinární péči do míst, kam by se jinak nedostala.

Tento manuál není pouhým soupisem, jak lze darovat VSF-cz finanční prostředky na její činnost, klade si vyšší cíle. Měl by být návodem, jak se stát naším partnerem a spolurealizátorem humanitárních projektů, pomáhajících lidem a zvířatům tam, kde je to opravdu potřeba. Pojďme společně dokázat, že v dnešním globálním světě může i malá pomoc hodně změnit!

 

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost a stát se součástí" Veterinářů bez hranic", patří Vám za to náš velký dík

 

Prof. MVDr. David Modrý Phd. MVDr. David Nejedlo

Zakladatel a ředitel VSF-cz,                                                        Zakladatel VSF-cz

 

 

Součástí „Veterinářů bez hranic" se prostřednictvím podpory jejích aktivit můžete stát následujícím způsobem a zvolit si kategorii podle svého uvážení a možností. Zároveň se zde dozvíte, jakou další zpětnou vazbu a výhody obdržíte, po rozhodnutí podpořit nás, krom dobrého pocitu z morální účasti na projektech, přinášejících zdraví zvířatům i lidem:

 

FORMY PODPORY

PATRON

= fyzická osoba nebo instituce, která VSF-cz dává trvalou podporu a zázemí

Patroni VSF-cz jsou pod tímto názvem prezentováni na webových stránkách společnosti a na všech prezentačních tiskovinách, kde je to možné.

 

Partneři, kteří se rozhodnou podporovat VSF-cz, si mohou vybrat jak výši podpory, tak i její formu. Podle výše podpory, vyjádřené v Kč, obdrží na dobu 12 ti měsíců od poskytnutí podpory odpovídající titul a s ním související privilegia. Finančně je možno podpořit buďto jeden konkrétní projekt nebo ponechat rozhodnutí o efektivním a smysluplném použití podpory na orgánech VSF-cz, obojí je možné realizovat formou daru nebo placené reklamy.

 

 

MECENÁŠ

= fyzická osoba nebo instituce, která finančně (případně i jiným způsobem) podporuje činnost VSF-cz.

Mecenáši VSF-cz jsou oceněni a mediálně prezentováni podle výše podpory následujícím způsobem :

Do 4999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."

5 000-19 999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ s motivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží tričko s motivem VSF-cz

20 000-49 999 Kč

 • Jméno MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.".
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány
 • Od VSF-cz MECENÁŠ obdrží tričko s motivem VSF-cz
 • MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd.)

 

 

VÝZNAMNÝ MECENÁŠ

50 000 - 99 999 Kč

 • Jméno VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží VÝZNAMNÝ MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány.
 • Od VSF-cz VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží tričko smotivem VSF-cz
 • VÝZNAMNÝ MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd)
 • Logo firmy či jméno VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE se na webových stránkách, krom sekce „podporují nás", objeví i vpohyblivém řetězci bannerů, zobrazujícím se na každé straně webových stránek.
 • Jméno, logo VÝZNAMNÉHO MECENÁŠE bude prezentováno i na dalších grafických materiálech, kde to bude možné.

 

 

GENERÁLNÍ MECENÁŠ

nad 100 000 Kč

 • Jméno GENERÁLNÍHO MECENÁŠE je uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě VSF-cz
 • Od VSF-cz obdrží GENERÁLNÍ MECENÁŠ certifikát „Poděkování za podporu vroce 20.."
 • Od VSF-cz GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží poster „Toto pracoviště (firma, jednotlivec) podporuje Veterináře bez hranic ČR „ smotivy projektů, jež jsou za podpory daného mecenáše realizovány.
 • Od VSF-cz GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží tričko smotivem VSF-cz
 • GENERÁLNÍ MECENÁŠ obdrží od VSF-cz soubor fotografií zmísta realizace projektu ve formě knihy vpevné vazbě, sgrafickým propojením smecenášem nebo jeho aktivitami (logo, vlajka, pracovník vtričku, znak firmy na fotografiích zterénu atd) s komentářem zaměřeným na prezentaci přínosu GENERÁLNÍHO MECENÁŠE kuskutečnění těchto aktivit.
 • Logo firmy či jméno GENERÁLNÍHO MECENÁŠE se na webových stránkách, krom sekce „podporují nás", objeví i vpohyblivém řetězci bannerů, zobrazujícím se na každé straně webu VSF-cz a pevně také na titulní straně.
 • Jméno, logo GENERÁLNÍHO MECENÁŠE bude prezentováno na grafických materiálech a ve veřejných prezentacích VSF-cz, všude kde to bude možné.
Mecenáš může finanční prostředky VSF-cz poskytnout formou daru nebo zaplacením reklamy na webových stránkách VSF-cz.

 

 

DAR

Bude přijat na základě Darovací smlouvy (viz. vzor smlouvy v příloze) a je možné si náklady s ním spojené odečíst od základu daně při daňovém vyrovnání.

 

REKLAMA

Příjem z poskytnuté reklamy je další možností podpory aktivit VSF-cz. Mezi poskytovatelem a VSF-cz je uzavřena Smlouva o poskytnutí reklamy (viz. vzor smlouvy v příloze). Náklady na reklamu jsou přímým nákladem, odečitatelným z daně z příjmů.

 

 

CHARITASHOP

 

Od února 2013 VSF-cz spolupracuje s brněnskou firmou Prodameto.cz v rámci jejího programu Charitashop. Pokud byste rádi podpořili naše aktivity, ale nechcete nebo nemůžete vynaložit finanční prostředky, nabízíme vám alternativní řešení: věnujte své nepotřebné věci (knihy, oblečení, věci po dětech, domácí potřeby, nebo i celou pozůstalost) do Charitashopu v Brně. Po domluvě s vedením Prodameto.cz, bude výdělek z prodeje těchto věcí přesměrován na účet VSF-cz. Pokud je pro vás Brno moc daleko, charitativní prodej je možné uskutečnit i online. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně této formy podpory nás neváhejte kontaktovat ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 • 20181115112946_59.png
 • patron VSF-cz
 • patron VSF-cz
 • 20100718110522_36.jpg
 • podpora vakcinace psu lidi bez domova
 • 20181115121524_61.png
 • 20181124114711_65.jpg
 • 20181124114742_66.jpg
 • 2018